Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני


Mar 31, 2020

פתרון החודש
ידידינו הר"ר בנימין ווייזער הי"ו
לע"נ הילד ברוך ז"ל בן יבלח"ט ר' שלמה שיחי
ולזכות יקותיאל יהודה בנימין בן לביאה
 
השיעור נלמד לע"נ
האה"ח סאשע מאטיל בת ר' אברהם יעקב הלוי ע"ה הנו"מ יוטא
היארצייט ו' ניסן תשס''ה
נדבת המשפחה שיחיו