Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני

Jan 31, 2022

לע"נ הרה"ח
ר' שלמה יעקב בן ר' חיים דוד ז"ל
היארצייט כ"ט שבט
 
ולע"נ הרה"ח ר' זאב בן ר' חיים צבי ז"ל
יארצייט ל' שבט