Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני


Apr 1, 2021

נמסר בבית המדרש דחסידי ביאלא בבני ברק

 

פטרון חודש ניסן
לע"נ הרה"ח ר' יעקב שמואל בן ר' אלטר אהרן ז"ל
נלב"ע ה' ניסן תש"פ
נדבת בניו
'הר"ר ישכר בעריש פרייליך הי"ו, מחברי 'וועד הפועל
ואחיו הר"ר משה יואל פרייליך הי"ו