Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני


Dec 29, 2020

פרנס השבוע
נדבת לזכות
החתן יעקב יהושע בן גאלדא
והכלה מרים בת פיגא ניסל
נדבת אביו ידידינו מחברי 'ועד הפועל
הר"ר אשר זאב ניימאן הי"ו