Preview Mode Links will not work in preview mode

HAVINEINI

Jan 26, 2022

נלמד לזכות
יחזקאל זאב מאיר בן מלכה ציפורה

נלמד לזכות
הר"ר שמעון זאב ערנרייך הי"ו
לרגל נישואי בתו בשטו"מJan 12, 2022

נלמד לזכות
יחזקאל זאב מאיר בן מלכה ציפורה

נלמד לע"נ
הרה"ח ר' מרדכי בנימין ב"ר חיים זאב ז"ל
נדבת בנו שיחי'


Jan 5, 2022

נלמד לזכות
יחזקאל זאב מאיר בן מלכה ציפורה

נלמד לע"נ
הילד יעקב יוסף ז"ל בן יבלחט"א ר' אהרן דוד יודא הי"ו
נדבת אחיו הר"ר אליעזר זוסיא ברוין הי"ו