Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני

Mar 30, 2023

סימן ק"ט, דין איך יתנהג היחיד לכוין בתפלתו עם הציבור, סעיף א' חלק ב


Mar 28, 2023

סימן ק"ח, מי שלא התפלל לסיבת טעות או אונס או במזיד, סעיף י"ב

סימן ק"ט, דין איך יתנהג היחיד לכוין בתפלתו עם הציבור, סעיף א' חלק א


Mar 27, 2023

סימן ק"ח, מי שלא התפלל לסיבת טעות או אונס או במזיד, סעיף י"א


Mar 26, 2023

סימן ק"ח, מי שלא התפלל לסיבת טעות או אונס או במזיד, סעיף ח' ט' י


Mar 26, 2023

סימן ק"ח, מי שלא התפלל לסיבת טעות או אונס או במזיד, סעיף ד' ה' ו' ז