Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני


Dec 30, 2018

ובענין להתעלות בזמן שממתינים

השיעור נלמד לע"נ
הרה"ח ר' צבי ב"ר אברהם הכהן ז"ל
נדבת ידידנו הרוצה בעילום שמו
Dec 26, 2018

השיעור היום נלמד לע״נ
הרה״ח ר’ שלמה ב״ר פנחס נתן ע״ה
נדבת בנו ידידינו הר"ר שמשון לויבער הי"ו