Preview Mode Links will not work in preview mode

HAVINEINI


Dec 26, 2018

השיעור היום נלמד לע״נ
הרה״ח ר’ שלמה ב״ר פנחס נתן ע״ה
נדבת בנו ידידינו הר"ר שמשון לויבער הי"ו