Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני


Dec 26, 2018

השיעור היום נלמד לע״נ
הרה״ח ר’ שלמה ב״ר פנחס נתן ע״ה
נדבת בנו ידידינו הר"ר שמשון לויבער הי"ו