Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני


Jan 13, 2022

נלמד לע"נ הרה"ח
ר' יעקב שמואל ב"ר אלטר אהרן ז"ל
נדבת משפחת פרייליך הי"ו

נדבת הר"ר נפתלי וואלפין הי"ו
לרגל אירוסי בתו עם
החתן ישראל יוחנן הארניק ני"ו
בן הר"ר בן ציון הארניק הי"ו