Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני


Dec 26, 2021

נלמד לזכות
אליעזר בן פיגא ומשפחתו

נלמד לזכות
החתן ישראל יעקב בן בת שבע מאטיל דינה
והכלה שינדל בת רחל
נדבת אביו הר"ר שלום יוסף לעווינגער הי"ו