Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני


Dec 31, 2019

השיעור נלמד לזכות ולכבוד ידידנו רב האשכולות

הר"ר יחזקאל שרגא קופטייל שליט"א

פטרון 'הביניני'

לרגל שמחת הברית לנכדו, בן לבנו

הר"ר חיים קופטייל הי"ו