Preview Mode Links will not work in preview mode

HAVINEINI


Dec 31, 2019

השיעור נלמד לזכות ולכבוד ידידנו רב האשכולות

הר"ר יחזקאל שרגא קופטייל שליט"א

פטרון 'הביניני'

לרגל שמחת הברית לנכדו, בן לבנו

הר"ר חיים קופטייל הי"ו