Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני


Feb 26, 2019

השיעור נדבת ע"י ידידינו
הר"ר אהרן ישעי שטייערמאן הי"ו
לזכות ידידו א. מ. ש. ב. ח. ג. לזש"ק
ולזכות אהרן יעדי ומשפחתו