Preview Mode Links will not work in preview mode

HAVINEINI


Feb 26, 2019

השיעור נדבת ע"י ידידינו
הר"ר אהרן ישעי שטייערמאן הי"ו
לזכות ידידו א. מ. ש. ב. ח. ג. לזש"ק
ולזכות אהרן יעדי ומשפחתו